Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2020-10-20 ( Imieniny: Ireny, Kleopatry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Wyłożenie do publicznego wglądu Programu ochrony środowiska dla powiatu mrągowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu Programu ochrony środowiska dla powiatu mrągowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ROŚ.602.1.2020

Na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz.1219 z późn. zm.) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, II piętro pok. 38 – 40 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.powiat.mragowo.pl/

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Powiatu maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego do wglądu dokumentu.

Uwagi i wnioski można składać przez 21 dni, w dni powszednie w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • W formie pisemnej, na adres Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
  • Ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm) uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Mrągowski.

Mrągowo, dnia 16 października 2020r.

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfProgram Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 (PDF, 2 MB)

Ikona pliku pdfPrognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 (PDF, 1.3 MB)

Autor: Anna Świder

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-16 14:46:30przez: Anna Świder
Opublikowano:2020-10-16 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:51

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo