Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-01-21 ( Imieniny: Agnieszki, Jarosława)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz art. 12 pkt 11 ustawy  z dnia 5  czerwca 1998r. o  samorządzie  powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Rada Powiatu  w  Mrągowie  uchwala  co  następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie na 2021 rok”, w brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 listopada 2020 r. (PDF, 57 KB)

ikona pliku pdfZałącznik (PDF, 493.1 KB)

 

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-13 09:34:41przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2020-11-13 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:97

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo