Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - XXXVI sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

XXXVI sesja Rady Powiatu w Mrągowie VI kadencji

OR-P.0002.36.2020
Mrągowo, dn. 15.12.2020r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 15 zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020r., poz. 1842 ze zm.),

ZWOŁUJĘ

XXXVI SESJĘ RADY POWIATU w Mrągowie VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020r. (wtorek) o godzinie 11:00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji z 14.12.2020r.
 4. Informacja Starosty Mrągowskiego o pracach Zarządu Powiatu w Mrągowie.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji stałych Rady Powiatu za 2020 rok oraz sprawozdania z planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021-2030,
   1. przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021-2030,
   2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021-2030,
   3. przedstawienie przez Komisję Budżetu i Gospodarki opinii zbiorczej,
   4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki,
   5. dyskusja,
   6. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021-2030.
  2.  uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2021,
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
   2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej,
   3. przedstawienie przez Komisję Budżetu i Gospodarki opinii zbiorczej,
   4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki,
   5. dyskusja,
   6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
  3. zmiany uchwały Nr XXI/96/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020r.
  4. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021r.,
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2021r.,
  6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury  i Promocji na 2021r.,
  7. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Oświadczenia i wnioski radnych.
 10. Sprawy różne i dyskusja.
 11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Autor: Przewodniczący Rady Powiatu - Roman Rapkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-16 14:49:46przez: Przewodniczący Rady Powiatu - Roman Rapkowski
Opublikowano:2020-12-16 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:206

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo