Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-02-26 ( Imieniny: Bogumiła, Eweliny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr L/315/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 września 2014r.

Uchwała nr L/315/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 września 2014r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dominika Damiana Tarnowskiego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Dominika Damiana Tarnowskiego z powodu utraty prawa wybieralności w związku z ukaraniem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 2. Uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Mrągowskiego przesyła się Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Komisarzowi Wyborczemu oraz doręcza Zainteresowanemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr L/315/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 września 2014r. (58,5 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-15 07:52:33przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2014-10-21 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-09-05 22:13przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1161

Rejestr zmian

  • [2018-09-05 22:13:10]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2014-10-21 10:28:17]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo