Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2021-03-05 ( Imieniny: Aurory, Fryderyka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr L/319/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 września 2014r.

Uchwała nr L/319/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 września 2014r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu mrągowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2015 roku.

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawa prawo o ruchu drogowym, (tj. z 2012 r. Dz. U. poz. 1137 z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Za usunięcie pojazdu w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z 2012 r. Dz. U. poz. 1137 z późn. zm.) ustala się opłaty (brutto) w wysokości:
  1. rower lub motorower 112,00 zł
  2. motocykl 221,00 zł
  3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 485,00 zł
  4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 606,00 zł
  5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 858,00 zł
  6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1265,00 zł
  7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1539,00 zł
 2. Za przechowywanie pojazdu usuniętego na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez Starostę Mrągowskiego, ustala się w opłatę (brutto) za każdą dobę w wysokości:
  1. rower lub motorower 19,00 zł
  2. motocykl 26,00 zł
  3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 39,00 zł
  4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 51,00 zł
  5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 73,00 zł
  6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 135,00 zł
  7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne 199,00 zł

§ 2

 1. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłat określonych w § 1 ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu.
 2. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku, gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

§ 3

Opłaty, o których mowa w uchwale obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc uchwała nr XL/260/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na terenie powiatu mrągowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz. 614).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr L/319/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 września 2014r. (63,8 KB) 

Traci moc

Uchwała nr XL/260/2013 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 listopada 2013 r. 

Data i miejsce publikacji

    DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2014.3385      Ogłoszony: 2014-10-28 -  PDF ogłoszony 

Utraciła moc przez

Uchwałę nr X/50/2015 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 września 2015r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-15 08:29:43przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2014-10-21 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-09-05 22:16przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1582

Rejestr zmian

 • [2018-09-05 22:16:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2015-09-21 10:26:38]Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie informacji o utracie mocy)
 • [2015-09-15 08:33:29]Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie informacji o publikacji uchwały w Dz. Urz. Woj. Warm-Maz.)
 • [2014-10-21 10:28:15]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo