Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-10-21 ( Imieniny: Celiny, Hilarego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXIX/174/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXXIX/174/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 20I3 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 920)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr XXXVI/156/2020 z dnia 29.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021-2030, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021-2030, dokonuje się następujących zmian:

 • dochody budżetu powiatu na 2021 r. ustala się w kwocie 65.374.026 zł,
 • wydatki budżetu powiatu na 2021 r. ustala się w kwocie 66.550.295 zł,
 • przychody budżetu wynoszą 3.476.269 zł,
 • rozchody budżetu wynoszą 2.300.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.176.269 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021 - 2022, poprzez zmianę limitów w zadaniu pn. "Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo" (limit w 2021 roku wynosi 198.674 zł).

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

 • "Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie" realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 740.000 zł (w 2021 roku - 600.000 zł, w 2022 r. - 140.000 zł),
 • "Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr.woj. Nr 600 Dłużec-Piecki) od km 7+775 do km 8+773" realizowane w 2021 roku, w kwocie 640.500 zł.

Ogółem wydatki na przedsięwzięcia w 2021 roku wynoszą 2.560.369 zł.

 • wydatki majątkowe 1.988.174 zł,
 • wydatki bieżące 572.195 zł.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXIX/174/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 lutego 2021 r. (PDF, 196.5 KB)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZałącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (PDF, 274.8 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF (PDF, 57 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-04 11:18:48przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-03-04 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:368

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo