Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-04-19 ( Imieniny: Alfa, Leonii)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr 136/897/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16.03.2021 r.

Uchwała nr 136/897/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2020 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)

Zarząd Powiatu w Mrągowie postanawia:

§ 1.

Przyjąć:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2020 według którego:
  • Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 69.738.784 zł.
  • Wykonanie: 68.194.074 zł.
  • Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 69.976.034 zł.
  • Wykonanie: 64.867.085 zł.
   Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2.
 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, stanowiący załącznik Nr 3.
 3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a i 4b.
 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 5. Informację o zmianach w planie wydatków na 2020 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonanych w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 7. Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 8. Informację o stanie mienia powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Radzie Powiatu w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr 135/897/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 23.03.2021 r. (PDF, 39.1 KB)

Załącznik w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZałączniki - Sprawozdania (PDF, 3. 16 MB)

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 10:08:19przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2021-04-01 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:46

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo