Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-07-29 ( Imieniny: Marty, Konstantego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XLIV/197/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 lipca 2021 r.

Uchwała nr XLIV/197/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie: likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 4.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. likwiduje się placówkę oświatowo-wychowawczą - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Baza” z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 4 w Mrągowie.

§ 2

Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej placówki oświatowo-wychowawczej według stanu na dzień likwidacji zostanie przekazane Powiatowi Mrągowskiemu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dot. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Baza” przy ul. Nadbrzeżnej 4 jest placówką oświatowo-wychowawczą, w której realizowane są zajęcia sportowe w żeglarstwie i kajakarstwie dla uczniów ZOS „Baza” i innych szkół.

W dniu 16 lutego 2021 r. Rada Powiatu w Mrągowie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/170/2021 w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie.
W tym samym dniu została także podjęta uchwała Rady Powiatu w Mrągowie Nr XXXVIII/169/2021 w sprawie wyłączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie z Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie.

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie postanowieniem nr 25 z dnia 22 marca 2021 r. wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XLIV/197/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 7 lipca 2021 r. (PDF, 211.5 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-16 12:31:53przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-07-16 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:39

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo