Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 15 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie: procedury powoływania kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mrągowskiego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.920 ze zm.) w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 poz.735 ze zm.) oraz § 8 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mrągowie, zarządza się co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia skutecznego i prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych, dla potrzeb których niezbędne jest sporządzanie operatów szacunkowych, wprowadza się „Procedurę powoływania kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Mrągowskiego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mrągowie”, zwaną dalej „Procedurą”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Procedura będzie miała zastosowanie w szczególności na potrzeby postępowań prowadzonych w trybie:

  1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. z 2020 poz.1363 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 ze zm.),
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U z 2019 r. poz.1314),
  4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.)

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja elektroniczna zarządzenia

pdfZarządzenie nr 29/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (PDF, 202 KB)

pdfZałącznik (PDF, 630.3 KB) lub Ikonka MS Word Załącznik (DOCX, 24.5 KB)

Autor: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-20 10:26przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2021-08-20 00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:782

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo