Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XLVI/207/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr XLVI/207/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr XXXVI/156/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021–2030, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021-2030, dokonuje się następujących zmian:

 • dochody budżetu powiatu na 2021 r. ustala się w kwocie 73.876.101 zł,
 • wydatki budżetu powiatu na 2021 r. ustala się w kwocie 74.989.970 zł,
 • przychody budżetu wynoszą 3.413.869 zł,
 • rozchody budżetu wynoszą 2.300.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.113.869 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2022, poprzez zmianę limitów nakładów finansowych w zadaniach:

 • "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500" (limit w 2021 roku wynosi 2.961.100 zł a na 2022 rok - 740.000 zł),
 • "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 5+500 do km 7+500" (limit w 2021 roku wynosi 2.781.100 a na 2022 rok - 695.000 zł).

Ogółem wydatki na przedsięwzięcia w 2021 roku wynoszą 8.680.795 zł.

 • wydatki majątkowe 7.724.773 zł,
 • wydatki bieżące 956.022 zł.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XLVI/207/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. (PDF, 208.5 KB)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfWieloletnia Prognoza Finansowa (PDF, 1.14 MB)

ikona pliku pdfPrzedsięwzięcia WPF (PDF, 290.9 KB)

Zmienia

Uchwałę nr XXXVI/156/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-08 11:05przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-09-08 00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:124

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo