Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XLVI/208/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr XLVI/208/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Mrągowskiego na 2021 r. w brzmieniu zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

 • dochody – 73.876.101 zł, w tym:
  dochody bieżące – 64.322.068 zł
  dochody majątkowe – 9.554.033 zł
 • wydatki – 74.989.970 zł, w tym:
  wydatki bieżące – 64.200.377 zł
  wydatki majątkowe – 10.789.593 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.113.869 zł.

Przychody:

 • niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.005.225 zł,
 • nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.408.644 zł.

Rozchody:

 • spłata rat kredytów bankowych w kwocie 2.300.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XLVI/208/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. (PDF, 443.5 KB)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 160.3 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 355.9 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. (PDF, 236.5 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 4 - Pozostałe wydatki majątkowe (PDF, 99.1 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 5 - Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (PDF, 500.7 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. (PDF, 85.7 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (PDF, 176.7 KB)

Data i miejsce publikacji:

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2021.3646 Ogłoszony: 04.10.2021 - ikona pliku pdfPDF ogłoszony

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-08 11:44przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-09-08 00:00przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2021-10-05 08:02przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:155

Rejestr zmian

 • [2021-10-05 08:02:10]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo