Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-08-07 ( Imieniny: Donaty, Olechny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.), §3.1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213).

STAROSTA MRĄGOWSKI OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ stanowiącej własność Skarbu Państwa:

nieruchomość gruntowa położona w Grabowie Gmina Mrągowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 289/2, o powierzchni 0,7057 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00002185/5. Nieruchomość niezabudowana. Opis użytków: RIVa, N ( nieużytek w części podmokły). Działka jest silnie zakrzaczona oraz porośnięta drzewami. Na działce znajdują się pozostałości po dawnych budynkach, kamienne fundamenty, gruz, śmieci. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Przy granicy działki po stronie drogi gminnej przebiega sieć elektroenergetyczna. Działka posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej.

Cena wywoławcza wynosi 142 520 zł. brutto (w tym 23%VAT).

Na terenie nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – Strefa III „Aktywizacji gospodarczej”. Obszar funkcjonalny IIIB o funkcji – rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka. Działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, ograniczeniami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 14 252 zł. brutto (w tym 23%VAT) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2022 r., na rachunek Starostwa Powiatowego w Mrągowie Nr 46 2030 0045 1110 0000 0220 6900 BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Mrągowo. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z podpisem poświadczonym notarialnie.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8 o godzinie 9:30. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213). Skarbowi Państwa - Staroście Mrągowskiemu przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w ww. zarządzeniu.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZETARGU UDZIELA WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 27, tel. 89 741 0171.

Ogłoszenie w wersji elektronicznej

ikonka pdfOgłoszenie (PDF, 259.3 KB)

Autor: Grzegorz Dąbrowski - Geodeta Powiatowy / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-15 14:10przez: Grzegorz Dąbrowski - Geodeta Powiatowy / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2022-02-15 14:10przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:289

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo