Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-08-15 ( Imieniny: Marii, napoleona)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zarządzenie nr 10/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 9 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 10/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2022 Starosty Powiatu Mrągowskiego dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mrągowie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/43/2018 zarządu powiatu w Mrągowie z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mrągowie w związku z art. 41 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.305 z późn.zm.) i §12 ust.4 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U z 2022 r. poz. 144) oraz § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.2396),

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W Zarządzeniu Nr 5/2022 Starosty Powiatu Mrągowskiego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych § 1 otrzymuje brzmienie:
  2. Zobowiązuje się Kierowników podległych jednostek budżetowych oraz Dyrektora jednostki obsługującej, do składania:
    1. sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych, w wersji elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Mrągowie,
    2. informacji uzupełniających do sprawozdań budżetowych w wersji elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
  3. Sprawozdania jednostkowe Starostwa Powiatowego w Mrągowie nie są przekazywane przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Są one wgrywane z systemu finansowo - księgowego FK i zaczytywane do systemu jednostkowych sprawozdań w programie Bestia i opatrzone podpisami kwalifikowalnymi.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych i Dyrektorowi jednostki obsługującej Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych oraz Skarbnikowi Powiatu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wersja elektroniczna zarządzenia

Ikona pliku pdfZarządzenie nr 10/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 9 lutego 2022 r. (PDF, 26 KB)

Autor: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-28 13:37przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2022-04-28 13:37przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:16

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo