Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-08-15 ( Imieniny: Marii, napoleona)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Powiatu Mrągowskiego z dnia 22 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Powiatu Mrągowskiego z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), § 8 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mrągowie stanowiącego załącznik do uchwały nr 151/1010/2021 zarządu powiatu w Mrągowie z dnia 25.06.2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się instrukcję rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności w Starostwie Powiatowym w Mrągowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

  1. .Zobowiązuję Skarbnika Powiatu i Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mrągowie do zapoznania się z przepisami prawa dotyczącego Mechanizmu Podzielonej Płatności i ich stosowania.
  2. Zobowiązuję Skarbnika Powiatu i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz Dyrektora jednostki obsługującej Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych do dostosowania wprowadzonych zmian polityki rachunkowości w zakresie ewidencji księgowe

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu i Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Dyrektorowi jednostki obsługującej Samodzielny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozliczania płatności podatku od towarów i usług Powiatu Mrągowskiego za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 marca 2022 r.

Wersja elektroniczna zarządzenia

Ikona pliku pdfZarządzenie nr 12/2022 Starosty Powiatu Mrągowskiego z dnia 22 lutego 2022 r. (PDF, 39 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 64 KB)

Autor: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-29 15:10przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2022-04-29 15:16przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:27

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo