Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RYBNIE GMINA SORKWITY
stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), §3 ust.1 i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO
OGŁASZA  II  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWYCH
POŁOŻONYCH W RYBNIE GMINA SORKWITY
stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

  1. nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 37/2, o powierzchni 0,4697 ha, zabudowana budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 356,95 m², budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 268,28 m². Dla działki nr 37/2 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00019646/7. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągowa i kanalizacyjną. Cena wywoławcza wynosi 220.000,00 zł.
  2. nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 37/3, o powierzchni 0,4045 ha. Dla działki nr 37/3 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00019646/7. Opis użytków R IVa. Cena wywoławcza 90.000,00 zł.
  3. nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 37/4, o powierzchni 0,3500 ha. Dla działki nr 37/4 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00019646/7. Opis użytków R IVa. Cena wywoławcza 85.000,00 zł.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity działki położone są na obszarze oznaczonym na rysunku studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej – w części tereny wielofunkcyjnego rozwoju objęte granicami skupionej zabudowy wsi oraz w części tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanizacji. Nieruchomości nie są obciążone ciężarami, ograniczeniami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez Powiat Mrągowski.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, na każdą nieruchomość oddzielnie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2023 r., na rachunek Starostwa Powiatowego w Mrągowie 62 2030 0045 1110 0000 0220 7000 BNP Paribas Bank Polska S.A Oddział Mrągowo. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z podpisem poświadczonym notarialnie.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 lutego 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8

  1. nieruchomość nr 1 o godzinie 900,
  2. nieruchomość nr 2 o godzinie 9¹º,
  3. nieruchomość nr 3 o godzinie 9²º.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo do dnia zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi Nabywca. Jeżeli osoba ustalona, jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Zarządowi Powiatu Mrągowskiego przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w powyższym rozrządzeniu.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZETARGU UDZIELA GEODETA POWIATOWY, tel. 89 741 01 72.

 


Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-04 14:12przez:
Opublikowano:2023-01-04 14:26przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:547

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo