Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXI/332/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 maja 2023r.

Uchwała nr LXXI/332/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 maja 2023r.

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedstawioną przez Zarząd Powiatu w Mrągowie „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2022” w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie zobowiązane są do przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena ta stanowi podstawę do planowania budżetu na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej przygotowana została przy pomocy narzędzia mającego formę aplikacji internetowej i oparta jest na istniejącej Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) pozwalającej na wykorzystanie dostępnych zasobów informatycznych. Zasoby pomocy społecznej Powiatu Mrągowskiego obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2021, 2022 oraz prognozę roku 2023. Ocena zasobów pomocy społecznej zawiera informacje z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Mrągowo, 27.04.2023r.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXX/332/2023 (z uzasadnieniem) (PDF, 393 KB)

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ikona pliku pdfOcena zasobów pomocy społecznej dla powiatu mrągowskiego za 2022 rok  (PDF, 605 KB)

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-29 09:42przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-05-29 10:19przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-05-29 10:15przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:279

Rejestr zmian

  • [2023-05-29 10:15:45]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu

Banery/Logo