Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXXI/392/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 stycznia 2024r.

Uchwała nr LXXXI/392/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 stycznia 2024r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr LXXX/381/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024–2030 wprowadza się następujące zmiany:
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Objaśnienia


do Uchwały Nr LXXXI/392/2024
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 24.01.2024 r.

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030, dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1:
- dochody budżetu powiatu na 2024 r. ustala się w kwocie 118 157 407,41 zł,
- wydatki budżetu powiatu na 2024 r. ustala się w kwocie 121 654 123,16 zł,
- przychody budżetu wynoszą 5 896 715,75 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 2 400 000,00 zł.
Deficyt budżetu wynosi 3 496 715,75 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2024-2026, poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych, limitów 2024 oraz limitów zobowiązań na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXXI/392/2024 (PDF, 235 KB)

Ikona pliku pdfObjaśnienia (PDF, 223 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 2616 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 213 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 1018 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS, 13 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXXX/381/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-01 12:17przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-02-01 15:17przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:263

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo