Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-05-24 ( Imieniny: Joanny, Zdenka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - KOMUNIKAT Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 20.03.2024r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2024

KOMUNIKAT Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 20.03.2024r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2024

Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 

Mrągowo, dn. 20.03.2024 r.

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 20.03.2024r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2024.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz.571) i zapisami Uchwały Nr LXXIX/379/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok” oraz Uchwały LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 

W skład Komisji Konkursowej wejdą:

  1. przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie,
  2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

 

Zgłoszenia osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do składu Komisji Konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

Zarząd Powiatu w Mrągowie dokona wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w Komisji Konkursowej.

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej powiatu mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Ogłoszenie w wersji elektronicznej

ikonka pdfKomunikat (PDF, 1763 KB)

Ikona oprogramowania MS WordFormularz zgłoszenia do komisji (DOC, 34 KB)

 

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-20 16:05przez: Zarząd Powiatu w Mrągowie
Opublikowano:2024-03-20 16:06przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:779

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo