Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-05-24 ( Imieniny: Joanny, Zdenka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Budżet Powiatu na rok 2021

Budżet Powiatu na rok 2021

Projekty

Uchwała nr 115/780/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 12.11.2020 r. w sprawie: projektu budżetu powiatu na 2021 rok.

Uchwała nr 115/779/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 12.11.2020 r.  w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021- 2030.

Uchwała

Uchwała nr XXXVI/157/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego

Uchwała nr XXXVI/156/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Uchwała nr XXXIX/174/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Uchwała nr XLVI/207/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Uchwała nr XLVIII/213/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Uchwała nr L/221/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w wersji elektronicznej

Ikona pdfUchwała nr RIO.IV-0120-395/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. (PDF, 52.9 KB)

Ikona pdfUchwała nr RIO.IV-0120-396/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030. (PDF, 63.4 KB)

pdfUchwała nr RIO.IV-0120-397/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mrągowskiego na 2021 rok. (PDF, 57.6 KB)

Uchwała nr RIO.IV-0120-69/21 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2021 r. (PDF, 60.5 KB)

Uchwała nr RIO.IV-0120-270/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Mrągowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku. (PDF, 198.2 KB)

Uchwała nr RIO.IV-0120-88/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE r.  z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za rok 2021. (PDF, 62.2 KB)

Uchwała nr RIO.IV-0120-157/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE r. z dnia 24 maja 2022r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mrągowie za 2021 rok.. (PDF, 49.8 KB)

Sprawozdania w wersji elektronicznej

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2021) (PDF, 204 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2021) (PDF, 326.1 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2021 do końca 1 kwartału roku 2021) (PDF, 144.8 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku (PDF, 132.1 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021) (PDF, 158.4 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku (PDF, 98.3 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021) (PDF, 186.1 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021) (PDF, 321.1 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2021 do końca 2 kwartału roku 2021) (PDF, 75.2 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku (PDF, 81.9 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021) (PDF, 74.9 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku (PDF, 88.3 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2021) (PDF, 213.9 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2021) (PDF, 330.1 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2021 do końca 3 kwartału roku 2021) (PDF, 89.6 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku (PDF, 131.8 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021) (PDF, 89.9 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku (PDF, 105.1 KB)

 ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2021) - korekta nr 1 (PDF, 213.2 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021) (PDF, 218.1 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021) (PDF, 326.8 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2021 do końca 4 kwartału roku 2021) (PDF, 89.6 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku (PDF, 132.1 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021) (PDF, 89.5 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku (PDF, 107.2 KB)

ikonka pdfRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy na koniec 2021r. (PDF, 76.2 KB)

ikonka pdfRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2021 roku (PDF, 100.1 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021) - korekta nr 1 (PDF, 219 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021) - korekta nr 1 (PDF, 328.1 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021) - korekta nr 1 (PDF, 89.5 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku - korekta nr 1 (PDF, 71.4 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021) - korekta nr 2 (PDF, 325.3 KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Uchwała nr 195/1335/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 23.03.2022 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2021 r.

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w IV kwartale 2021 roku.

Informuję, iż na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1 uchwały Nr XXI1/146/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urzęd. Woj. Warm. - Maz. poz. 2369) oraz zarządzenia Starosty Mrągowskiego Nr OR.077.63.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu, w IV kwartale 2021 r. dokonano następującego umorzenia należności publicznoprawnych:

Kwartał/

rok

Liczba decyzji Rodzaj należności Okres powstania należności Kwota
IV/2021 1 oplata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r. 4 179,46 zł

odsetki od opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej

od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r. 51,30 zł

ikonka pdfInformacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w IV kwartale 2021 roku.(PDF, 32.8 KB)

Roczna informacja

Roczna informacja Zarządu Powiatu w Mrągowie wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), obejmująca niżej wymienione dane

  1. Wykonanie budżetu powiatu mrągowskiego za rok 2021.

   L.p. Wyszczególnienie

   Plan po zmianach (31.12.2021 r.)

   Wykonanie

   %
   wykonania

   1 2 3 4 5
   1 Dochody 75 336 102,00 75 560 910,22 100,30
   2 Wydatki 74 860 364,00 62 925 468,05 84,06
   3

   Nadwyżka/Deficyt
              + / -

   + 475 738,00 + 12 635 442,17 2655,96
   4 Przychody 1 824 262,00 8 292 389,04 454,56
   5 Rozchody 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00
  2. Kwota wykorzystanych w 2021 r. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

   L.p. Plan Wykonanie

   %
   wykonania

   1 2 3 4
   1 2 069 700,00 1 858 043,36 89,77
  3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.
   Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

  4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.
   L.p. Wyszczególnienie Kwota dotacji   %
   Plan Wykonanie
   1 2 3 4 5
   1. Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 684 874,00 677 442,97 98,91
   2. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego 70 590,00 62 060,00 87,92
  5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.
   W 2021 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

  6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 
   L.p. Nazwa (firma) lub nazwisko i imię
   1. Mazury PTTK Spółka z o. o., ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn – kwota 6.088,64 zł brutto, rozłożona na dwie raty po 3.044,32 zł pismem znak: FN.3152.8.1.2021 z dnia 09.04.2021 r. na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - udzielono pomocy de minimis.
   2. Tadeusz i Grażyna Gołębiewscy, Ciemne, ul. Piłsudskiego 220, 05-250 Radzymin – kwota 15.375,29 zł brutto – pomniejszenie opłaty rocznej za 2021 r., pismem znak: GK.6843.66.2021 z dnia 28.04.2021 r. na podstawie art. 15cja ust. 1 i 3 pkt 1 w związku z art. 15j, 15ja, 15jc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – udzielono pomocy
   de minimis.
   3. Henryka Dzielińska, Młynik 8, 11-731 Sorkwity – kwota 10.918,04 zł brutto – pomniejszenie opłaty rocznej za 2021 r., pismem znak: GK.6843.67.2021 z dnia
   04.05.2021 r. na podstawie art. 15cja ust. 1 i 3 pkt 1 w związku z art. 15j, 15ja, 15jc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – udzielono pomocy de minimis.
  7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r.
   1. Wykaz osób, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w 2021 roku zawarł umowy na podjęcie działalności gospodarczej i stanowią pomoc de minimis.
    1. Korzeniewska Justyna
    2. Staroń Artur
    3. Jeroński Mariusz
    4. Tunicka Aleksandra
    5. Kołodziej Magdalena
    6. Izdebska Natalia
    7. Sadłowski Szymon
    8. Wetzel Wojciech
    9. Skrodzki Adam
    10. Pyrek Artur
    11. Żyjewska Natalia
    12. Ciechanowicz Krystian
    13. Giec Sylwia
    14. Grossmann Mateusz
    15. Przekadziński Błażej
    16. Keller Daria
    17. Klimczak Jacek
    18. Wojciechowski Daniel
    19. Cichawa Izabela
    20. Mieczaniec Paweł
    21. Wieczorek Joanna
    22. Skorupski Łukasz
    23. Rozberg Ilona
    24. Wasilewski Jarosław
    25. Walendziewska-Babiel Urszula
    26. Litera Rafał
    27. Grześkiewicz Kamila
    28. Parzych Jowita
    29. Sałacka Wioletta
    30. Wawrzyn Dariusz
    31. Lentas Sławomir
    32. Nowicki Mariusz
    33. Jaszczanin Marek
    34. Czerwińska Magdalena
    35. Tarnicka Marzena
    36. Niksa Roman
    37. Kołtunowicz Julia
    38. Bałdyga Sebastian
    39. Idzikowska Patrycja
    40. Sarnowska Jolanta
    41. Kramek Marcin
    42. Chudek Krzysztof
    43. Florczak-Podlasińska Justyna
    44. Kurant Paulina
    45. Jurkiewicz Klaudia
    46. Serowik Rafał
    47. Patora Przemysław
    48. Koszewski Ariel
    49. Kołodziejczyk Michał
    50. Gromański Paweł
    51. Błaszczyk Mateusz
    52. Przyborowski Hubert
    53. Lutrzykowski Radosław
    54. Haczykowski Michał
    55. Kossakowski Mateusz
    56. Lutrzykowski Piotr
    57. Kwiatkowski Marek
    58. Połukord Wojciech
    59. Zawrotna Karolina
    60. Bałdyga Robert
    61. Gliszczyński Adrian
    62. Laskowski Krzysztof
    63. Chlebowski Oskar
    64. Kosacz Krzysztof
    65. Ogonowski Dawid
    66. Piórkowska Iwona
    67. Rutkowski Marcin
    68. Kodź Paweł
    69. Jabczyńska Olga
    70. Schubert Dawid
   2. Wykaz podmiotów, które w 2021 r. otrzymały pomoc de minimis udzieloną przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
    1. Ambus Krzysztof Kisiel.
    2. Manufaktura Fryzur Dominik Soliwoda.
    3. Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”.
    4. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Kubuś” s.c. mgr Teresa Zera, mgr Helena Marczuk.
    5. Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o.
    6. Innovosolar Łukasz Ejzemberg.
    7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o. o.
    8. Niepubliczne Przedszkole „Krasnale”.
    9. Restauracja „Smaki Mazur’ Krzysztof Zawiślak.
    10. Łukasz Ejzemberg " Innovosolar".
    11. Hotel Mrągowo INC Sp. z o. o.
    12. F.H.U. "Juka" Ewa Żebrowska.
    13. "Spiżarnia" restauracja, pokoje gościnne. Katarzyna Bujanowska.
    14. Dial Entertainment Sp. z o. o.
    15. Transport Usługowy - Konopka Dariusz.
    16. Agencja Handlowa Enart Piotr Engwert.
    17. Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski.
    18. Sunport Ekomarina Sp. z o. o.
    19. Usługi sprzętowe Trans-Kop Patrycja Szczyglak.
    20. Usługi elektryczne Justyna Komarnicka.
    21. Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pociechy" w Mrągowie Agnieszka Paradowska.
    22. Centrum Rozwoju "Nasze Pociechy" Sp. z o. o.
    23. "Artysta" Jakub Paradowski.
    24. Usługi Komunalne "Duda" Tomasz Duda.
    25. Klawiterapia gabinet terapii naturalnych - Jolanta Rynkiewicz.
    26. Studio Urody by Ann Anna Bis.
    27. Centrum Promocji Mazur Travel Anita Czepielinda, Krzysztof Czepielinda s.c.
    28. Snb Mazury Arkadiusz Skarżyński.
    29. IQ Connect sp. z o. o.
   3. Wykaz podmiotów, którym w związku z zawarciem umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych udzielono pomocy publicznej
    w 2021 roku.
    L.p. Nazwa pracodawcy Liczba osób
    1 Bulid Arkadiusz Bulejak 1
    2 Usługi Ogólnobudowlane J. Bognacki 1
    3 Zakład Usług Rolnych Świder 1
    4 Sklep u Rolnika W. Olender 1
    5 Krawiectwo-Dziewiarstwo R. Murach 1
    6 Centrum Budowlane Mrągowo 2
    7 Hibner Consulting M. Hibner 2
    8 Usługi Remontowo-Budowlane A. Pac 1
    9 "Bigda Spółka Jawna" 1
    10 Zakład Handlowo-Usługowy "Arkodach" 2
    11 Niepubliczna Przychodnia Lekarska "ZDROWIE" 1
    12 Usługi Transportowe J. Parzych 1
    13 Usługi Budowlane A. Dziczek 1
    14 Hotel Huszcza A. Huszcza 2
    15 Beauty Center M. E. Bladosz 1
    16 Zakład Cukierniczy "Jagodzianka" 1
    17 Auto Dems S. Brodowski 1
    18 Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo-Budowlanych M. Kozak 1
    19 Sklep Spożywczo-Monopolowy P. Niedbała 1
    20 Panoramic-Oscar A.D.W.E.K. Bielscy 1
    21 F.H.U. "IRJOL" I. Ziniewicz 2
    22 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Sp. z. o. o. 2
    23 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Pracownia Smaku" J. Waszkiewicz 1
    24 Zakład Handlowo-Usługowy "ANTEX" I. Antosiak 1
    25 Ośrodek Wypoczynkowy w Młyniku H. Dzielińska 1
    26 Zakład Produkcji Odzieży H. Kryńska 1
    27 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K. Wiśniewski 1
    28 Usługi Hydrauliczne R. Walusiak 1
    29 Firma Usługowa A. Piasecki 1
    30 "KAPRYS" Sklep Spożywczo-Przemysłowy K. Kurta 1
    31 POLDĄB G. Olender 1
    32 Przedsiębiorstwo Budowlane-Inwestycyjne W. Śliwiński 1
    33 Sklep Spożywczo-Przemysłowy J. Serowik 1
    34 AMBUS K. Kisiel 1
    35 AUTO NAPRAWA G. Trzciński 1
    36 Firma Handlowa P. Wikieł 1
    37 Apteka Prywatna L. Kaniak 1
    38 Pracownia Psychologiczna Logia 1
   4. Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2021 r. (art. 46 ust.1 pkt. 1 i 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
    L.p. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość utworzonych stanowisk pracy
    1 KingsWeb Agencja Interaktywna Maciej Niemiro 1
    2 "LAFT" Ireneusz Cmuchalski 2
    3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PANDA" Piotr Kwiatkowski 1
    4 Gabinet Weterynaryjny UROBOROS Bartłomiej Paradowski 1
    5 Usługi remontowo-budowlane Adam Kossewski 1
    6 Apartamenty MER Sp. z o. o. 1
    7 EMECO Kacper Klepczarek 2
    8 Auto-Naprawa Sławomir Stachelek 1
    9 Rehroz Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg 1
    10 Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Kryńska-Pliszka 1
    11 Tarnicki Narzędzia Ireneusz Tarnicki 1
    12 Firma Handlowo-Usługowa MDS Dorota Stachelek 1
    13 Akwedukt Inżynieria Wodna i Lądowa Adrian Sadowski 2
    14 "Centrum Budowlane Mrągowo" Sp. z o. o. 3
    15 Zakład Usługowo-Handlowy Branży Drzewnej, Budowlanej Piotr Prusaczyk 1
    16 Polcrux-Bis Marcin Opala 2
    17 Centrum Motoryzacyjne ENEK Justyna Enerlich 1
    18 Usługi Ogólnobudowlane Janusz Pyrek 1
    19 PHPHU "JABLONEX" Dorota Jabłońska 1
    20 M.A.D. Anna Prałat-Szczepaniak 1
    21 Sklep Spożywczo-Przemysłowy Damian Walendzewicz 1
    22 La Fiesta S.C. Magdalena Lewandowska Hubert Mieczkowski 1
    23 "FIBRO" Jacek Mierzejewski 1
    24 INTER WIDEX Sp. z o. o. 1
    25 AMB Adam Jamrozik 1
    26 Biuro Rachunkowe Wioleta Kuzyk 1
    27 Usługi Elektryczne Justyna Komarnicka 1
    28 DETAILER GUYS Michał Kozłowski 1
    29 Dębowa Przystań Sylwia Duszak 1
    30 CIVIL ENGINEERING Wojciech Lachman 2
    31 Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki 5
    32 Usługi Pralnicze Anna Fąk 1
    33 Zakład Produkcji Odzieży Halina Kryńska 1
    34 Perfekt-profesjonalne czyszczenie i sprzątanie Kamil Kalista 1
    35 AUTO NAPRAWA S.C. Piotr Ciechanowicz Paweł Ciechanowicz 1
    36 AUTO-NAPRAWA Grzegorz Trzciński 1
    37 Studio Urody "IN STYLE" Magdalena Szymaniewska 1
    38 EKO-TRANS RECYKLING Sp. z o. o. Spółka Komandytowa 2
    39 AWŁA S.C. Wioleta Awłasewicz Marek Awłasewicz 1
    40 Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Korowaj 2
    41 BG POLSKA Sp. z o. o. 1
    42 "WAŁCZUK" Firma Usługowo-Handlowa Paweł Wałczuk 1
    43 Krawiectwo-Dziewiarstwo Regina Murach 1
    44 Hibner Consulting Magdalena Hibner 1
    45 Mariusz Makuszek 1
    46 Usługi Elektryczne " Pod Napięciem" Michał Borowski 1
    47 PHU "MAŁGOSIA" Małgorzata Kuczyńska 2
    48 Zakład Usług Kominiarskich i Remontowo-Budowlanych Paweł Walczak 1
    49 HMT- Materiały Ścierne S.C. Jerzy Czerwiński Janusz Rudnicki 1
    50 Firma Budowlana Hubert Kasperek 1
    51 Gabinet Rehabilitacji i Masażu Mateusz Jezuit 1
    52 REVITAL Emilia Krysiak 1
    53 "INNOVOSOLAR" Łukasz Ejzemberg 1
    54 Usługi Budowlane Michał Jaśniewicz 1
    55 GOOD DEAL Tomasz Olszewski 1
    56 Dachy Sebastian Zuzelski 1
    57 Adam Zuzelski 1
    58 MALWA STUDIO Ewa Małecka 1

Informacja w wersji elektronicznej

ikonka pdfInformacja (PDF, 970.6 KB)

Bilans

Uchwała nr 196/1336/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie: bilansu z wykonania budżetu j.s.t. - powiatu mrągowskiego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.

Ikona pliku pdfBilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (PDF, 945.4 KB)

Ikona pliku pdfBilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r. - korekta nr 1 (PDF, 431.2 KB)

Uchwała nr 200/1378/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego powiatu mrągowskiego za 2021 r.

Ikona pliku pdfSprawozdanie finansowe powiatu mrągowskiego za 2021 r. (PDF, 957.9 KB) składające się z:

  • łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
  • łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych,
  • łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych,
  • informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych.

Autor: Wydział Finansowy/Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-07 12:55przez: Wydział Finansowy/Rada Powiatu
Opublikowano:2020-12-07 15:23przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2022-05-31 15:14przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:3055

Rejestr zmian

 • [2022-05-31 15:14:07]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja rocznej informacji ZarzAdu Powiatu)
 • [2022-05-27 07:52:55]Magdalena ŻebrowskaPublikacja "Uchwały nr RIO.IV-0120-157/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24.05.2022 r."
 • [2022-05-10 12:08:34]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie linku do uchwały)
 • [2022-05-09 15:29:05]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja sprawozdania finansowego za 2021r.)
 • [2022-04-12 10:46:54]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja bilansu j.s.t. - korekta)
 • [2022-04-12 10:43:46]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja korekty sprawozdania za IVkw)
 • [2022-04-07 11:03:04]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja bilansu j.s.t.)
 • [2022-04-07 08:14:46]Izabela SadłowskaEdycja elementu (link do uchwały z wykonania budżetu)
 • [2022-04-06 12:00:10]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (dodanie Uchwały nr RIO.IV-0120-88/22 z 31.03.2022r.)
 • [2022-04-01 13:18:22]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja sprawozdania rocznego)
 • [2022-03-31 08:41:34]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (publikacja korekty nr 1 sprawozdania Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku)
 • [2022-03-15 11:59:43]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja korekty sprawozdań za IVkw)
 • [2022-02-22 11:14:48]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja sprawozdań)
 • [2022-02-01 10:18:28]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (publikacja Informacji kwartalne o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w IV kwartale 2021 roku.)
 • [2022-01-13 13:50:19]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-11-17 11:03:37]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-11-15 11:38:45]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-10-21 13:31:03]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-09-08 13:28:07]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-07-22 14:58:04]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-04-22 13:58:59]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-03-04 11:22:05]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-03-01 12:26:35]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-02-15 13:23:00]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-12-08 07:38:01]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo