Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-19 ( Imieniny: Alfreny, Rufina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LVII/265/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 maja 2022 r.

Uchwała nr LVII/265/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za 2021 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm.), w związku z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2022r., poz. 528 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie pomocy społecznej.

W myśl art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Na tej podstawie rada powiatu opracowuje i wykonuje lokalne programy pomocy społecznej.

Stosownie do powyższego, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przedłożył Radzie Powiatu w Mrągowie sprawozdanie z działalności Centrum za 2021r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Przedmiotowe sprawozdanie oraz wykaz potrzeb obejmuje także zadania z zakresu pieczy zastępczej (w tym efektów organizatora rodzinnej pieczy zastępczej), przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia osób niepełnosprawnych.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr LVII/265/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 maja 2022 r. (PDF, 171.2 KB)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za 2021 rok (PDF, 3.99 MB)

ikona pliku MS WordSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie za 2021 rok (DOCX, 97 KB)

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-06 12:08przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2022-06-06 12:08przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:468

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo