Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-05-20 ( Imieniny: Bazylego, Bernardyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - OBWIESZCZENIE STAROSTY MRĄGOWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY MRĄGOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1696N odcinek Mikołajki-Łuknajno etap I”

AB.6740.10.1.2024

 

AB.6740.10.1.2024

Mrągowo, dnia 21 marca 2024 roku

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2024.311.)

 

STAROSTA MRĄGOWSKI

 

zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Mrągowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1696N odcinek Mikołajki-Łuknajno etap I”. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach: nr ewidencyjny 214/49, 218/3, 214/50, 220/14, 212/30, 211/12, 221/4, 290/12, 380/2, 366, 214/75, 219/1, 214/68, 214/66, 214/69, 219/12, 214/89, 221/5, 222, 221/6, 210, 207/47, 290/13, 416/1, 379/2, 290/15, 218/4, 218/5, 379/12, 289/16 obręb miasto Mikołajki.

Działki objęte ograniczonym sposobem korzystania (likwidacja latarni): nr ewid. 211/16, 290/14 obręb miasto Mikołajki.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023.775 ze zm.) - dalej Kpa, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A Wydział Architektury i Budownictwa, pokój 32-34, w godz. 730 – 1530, w terminie czternastu dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.

Informuję, że zgodnie z art. 49 Kpa, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mikołajki, w Biuletynie Informacji Publicznej wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

Autor: Wydział Architektoniczno-Budowlany

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-22 15:12przez: Wydział Architektoniczno-Budowlany
Opublikowano:2024-03-22 15:14przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:514

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo