Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Termin załatwienia

zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeśli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 

Osoba kontaktowa

Anna Marcinowska, Karolina Kulesza, Krzysztof Kurta, Ewelina Jodkowska, Krzysztof Weber

 

Miejsce załatwienia

Wydział Architektoniczno-Budowlany,
tel.7410167 lub 7410168, piętro II, pok. nr 32-34

 

Telefon kontaktowy

89 7410167, 89 7410168, 89 7410186, 

 

Adres e-mail

budownictwo@powiat.mragowo.pl

 

Wymagane Dokumenty

Zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części):

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania należy dołączyć:

  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego, z oznaczeniem części obiektu, w której będzie dokonana zmiana sposobu użytkowania;
  • opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi (rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej), w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku w/w planu);
  • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę uprawnioną (dot. przypadku o którym mowa w art.71 ust.1 pkt2);
  • w zależności od potrzeb - uzgodnienia, pozwolenia lub opinie, wymagane przepisami odrębnymi ;

 

Czas realizacji

 

Opłaty

opłaty skarbowe zgodne z Dz. U. 2023r. poz. 2111 ze zm. -Ustawa z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej .

 

Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Mrągowskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna

art. 71 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zm.)

 

Autor: Stanisława Rudawska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2009-07-10 00:00przez: Stanisława Rudawska
Opublikowano:2009-07-10 12:01przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2023-12-20 11:51przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:5549

Rejestr zmian

  • [2023-12-20 11:51:55]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2015-10-16 13:27:14]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
  • [2011-03-23 14:22:53]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
  • [2009-07-10 13:05:08]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo