Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-03-03 ( Imieniny: Kingi, Maryna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LII/323/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 31 października 2014r.

Uchwała nr LII/323/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 31 października 2014r.

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu w Mrągowie uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wersja elektroniczna uchwały

Uchwała nr LII/323/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 31 października 2014r. (57,5 KB)

Załącznik - „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok” (335,7 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-16 08:48:35przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2014-11-17 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-09-05 22:34przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2641

Rejestr zmian

  • [2018-09-05 22:34:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2014-11-17 15:52:50]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo