Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-08-07 ( Imieniny: Donaty, Olechny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zarządzenie nr 16/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 16/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwa „Zakup energii elektrycznej na 12 miesięcy dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.”

Na podstawie art. 53 ust.1 pkt 2, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą” (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmian.), zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją do przygotowania, oceny i wyboru ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy, o zamówienie publiczne p.n. „Zakup energii elektrycznej na 12 miesięcy dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.” w składzie :

 1. Ryszard Kraszewski -Przewodniczący,
 2. Ewa Szulc-Wiśniewska - Członek,
 3. Izabela Sadłowska - Członek.

§2

 1. Przewodniczący przygotuje i przedstawi Komisji materiały niezbędne do wszczęcia postępowania, w szczególności: ustali wartość zamówienia, przygotuje propozycje treści SWZ, Ogłoszenia i pozostałych dokumentów niezbędnych do właściwego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy.
 2. Komisja przeprowadzi na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dokona weryfikacji i oceny złożonych oraz nie podlegających odrzuceniu ofert.

§3

Członkowie Komisji w szczególności są zobowiązani do:

 1. uczestnictwa w dokonaniu otwarcia złożonych ofert,
 2. uczestnictwa w dokonaniu oceny, czy Oferenci spełniają wymagane warunki,
 3. oceny złożonych ofert,
 4. zaproponowania wyboru oferty najkorzystniejszej.

§4

Komisja działa w oparciu o przepisy :

 1. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z2021r. poz. 1129 z późn. zmian.)
 2. Aktów wykonawczych do ustawy,
 3. Regulaminu Pracy, nadanego Zarządzeniem Starosty Mrągowskiego nr 12/2021 z dn. 18.03.2021 r.

§5

 1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy pracę z dniem podpisania umowy o zamówienie publiczne lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Komisja przedstawi Zarządowi Powiatu Mrągowskiego do zatwierdzenia propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.

§6

Ogłoszenie wyników postępowania lub o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Starostę Mrągowskiego lub osobę, której powierzył on wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja elektroniczna zarządzenia

Ikona pliku pdfZarządzenie nr 16/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2022 r. (PDF, 41 KB)

Autor: Wicestrosta - Sławomir Prusaczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-29 15:45przez: Wicestrosta - Sławomir Prusaczyk
Opublikowano:2022-04-29 15:53przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:93

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo