Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-19 ( Imieniny: Alfreny, Rufina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXX/328/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 2023r.

Uchwała nr LXX/328/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 2023r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/309/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr LXVII/309/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030 dokonuje się następującej zmiany:

§3 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Rapkowski

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, że szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Jest niezbędnym dokumentem, który stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. Wyznacza cele strategiczne oraz kierunki działań, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizowania ich skutków. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez powiat środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. Strategia jest dokumentem pozwalającym ubiegać się o możliwe do pozyskania środki w ramach różnorakich źródeł zarówno krajowych, jak i środków Unii Europejskiej.

Pomimo, że strategia zawiera normy o charakterze generalnym, abstrakcyjnym i powszechnie obowiązującym, nie jest aktem prawa miejscowego, zatem nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXX/328/2023  (PDF, 210 KB)

 Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 310 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXVII/309/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 23 stycznia 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-15 13:13przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-05-15 09:15przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-05-26 09:12przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:392

Rejestr zmian

  • [2023-05-26 09:12:26]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu
  • [2023-05-23 12:43:15]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu

Banery/Logo