Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-02-07 ( Imieniny: Ryszarda, Teodora)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Budżet Powiatu na rok 2022

Budżet Powiatu na rok 2022

Projekty

Uchwała nr 174/1161/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 12.11.2021 r. w sprawie: projektu budżetu powiatu na 2022 rok.

Uchwała nr 174/1159/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 10.11.2021 r.  w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022- 2030.

Uchwała

Uchwała nr LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego

Uchwała nr LI/226/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 - 2030

Uchwała nr LIII/235/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 - 2030

Uchwała nr LIV/244/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 - 2030

Uchwała nr LV/246/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 marca  2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 - 2030

Uchwała nr LVI/253/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 - 2030

Uchwała nr LVII/262/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Uchwała nr LVIII/266/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Uchwała nr LIX/271/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 czerwca 2022 r.. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Uchwała nr LX/275/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2022 r.. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Uchwała nr LXI/279/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 września 2022 r.. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Uchwała nr LXII/283/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 pażdziernika 2022 r.. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Uchwała nr LXIII/287/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 listopada 2022 r.. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Uchwała nr LXIV/290/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 8 grudnia 2022 r.. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Uchwała nr LXV/298/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2022 r.. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w wersji elektronicznej

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-343/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 - 2030 (PDF, 50.8 KB)

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-344/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok  (PDF, 51.1 KB)

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-345/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mrągowskiego na 2022 rok  (PDF, 56.8 KB)

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-74/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mrągowskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2022 r. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2022 r. (PDF, 63.7 KB)

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-228/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Mrągowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za pierwsze półrocze 2022 r. (PDF, 1 272 KB)

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-355/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie 15.520.400,00 zł przez Powiat Mrągowski. (PDF, 1 431 KB)

Sprawozdania w wersji elektronicznej

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2022) (PDF, 201.2 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2022) (PDF, 324.4 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2022 do końca 1 kwartału roku 2022) (PDF, 89.8 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku (PDF, 257.9 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022) (PDF, 89.8 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku (PDF, 104.5 KB)

ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022) (PDF, 207.4 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022) (PDF, 327.6 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2022 do końca 2 kwartału roku 2022) (PDF, 89.8 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku (PDF, 133.7 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 3 czerwca roku 2022) (PDF, 90.6 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku (PDF, 98.1 KB)


ikonka pdfRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2022) (PDF, 777 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2022) (PDF, 1 500 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2022 do końca 3 kwartału roku 2022) (142 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku (PDF, 253 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022) (PDF, 159 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku (PDF, 96 KB)

 

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w II kwartale 2022 roku.

Informuję, iż na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1 uchwały Nr XXI1/146/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  (Dz. Urzęd. Woj. Warm. - Maz. poz. 2369) oraz zarządzenia Starosty Mrągowskiego Nr OR.077.63.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu, w II kwartale 2022 r. dokonano następującego umorzenia należności publicznoprawnych:

Rok

Kwartał Rodzaj należności Okres powstania należności Kwota umorzenia wraz z odsetkami
2022 II

opłata za pobyt dziecka
w instytucjonalnej
pieczy zastępczej

od 01-10-2021 r.
do 30-11-2021 r.
7 494,14 zł
(w tym: należność główna
7 374,84 zł,
odsetki 119,30zł)

ikonka pdfInformacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w II kwartale 2022 roku.(PDF, 74.7 KB)

Informacja o przebiegu realizacji BUDŻETU POWIATU MRĄGOWSKIEGO za I półrocze 2022 r.

pdfUchwała nr 217/1555/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 23.08.2022 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za pierwsze półrocze 2022 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  (PDF, 32 KB)

ikonka pdfInformacja o przebiegu realizacji BUDŻETU POWIATU MRĄGOWSKIEGO za I półrocze 2022 r. (PDF, 1287 KB)

 

Załączniki w formie elektronicznej

pdfZałącznik nr 1 (PDF, 759 KB)    Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 1 (XLSX, 32 KB)

pdfZałącznik nr 2 (PDF, 1377 KB)  Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 2 (XLSX, 59 KB)

pdfZałącznik nr 3 (PDF, 90 KB)      Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 3 (XLSX, 50 KB)

pdfZałącznik nr 4 (PDF, 34 KB)      Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 4 (XLSX, 37 KB)

pdfZałącznik nr 5 (PDF, 212 KB)     Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 5 (XLSX, 61 KB)

pdfZałącznik nr 6 (PDF, 130 KB)    Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 6 (XLSX, 58 KB)

pdfZałącznik nr 7 (PDF, 30 KB)      Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 7 (XLSX, 15 KB)

pdfZałącznik nr 8 (PDF, 98 KB)      Ikona pliku MS WORD Załącznik nr 8 (XLSX, 18 KB)

 

 

Autor: Wydział Finansowy/Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-11-17 13:30przez: Wydział Finansowy/Rada Powiatu
Opublikowano:2021-11-17 14:13przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2022-12-01 13:49przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1237

Rejestr zmian

 • [2022-12-01 13:49:32]Michał CiesieńskiPublikacja RIO.IV-0120-355/2022
 • [2022-09-29 12:12:42]Michał CiesieńskiDodanie informacji o przebiegu realizacji budżetu z I pOLrocz 2022
 • [2022-09-02 14:12:01]Michał CiesieńskiDodanie Uchwały nr RIO.IV-0120-228/22
 • [2022-07-27 10:56:12]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja sprawozdań za IIkw)
 • [2022-07-20 11:40:34]Izabela SadłowskaEdycja elementu (link do uchwały o zmianie WPF)
 • [2022-07-15 14:22:51]Izabela SadłowskaEdycja elementu (informacja o udzielonych umorzeniach)
 • [2022-07-01 12:08:45]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie linku do uchwały)
 • [2022-06-07 14:17:04]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie linku do uchwały)
 • [2022-05-13 11:03:39]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie linku do uchwały WPF)
 • [2022-04-22 14:17:59]Izabela SadłowskaEdycja elementu (publikacja sprawozdań za Ikw)
 • [2022-04-08 11:57:48]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie linku do uchwały WPF)
 • [2022-03-11 12:09:44]Izabela SadłowskaEdycja elementu (informacja o zmianie uchwały WPF)
 • [2022-02-23 12:04:16]Izabela SadłowskaEdycja elementu (link do uchwały o zmianie WPF)
 • [2022-02-01 10:44:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (publikacja Uchwały nr RIO.IV-0120-74/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26.01.2022r )
 • [2022-01-14 10:18:08]Izabela SadłowskaEdycja elementu (linku do uchwały uchwalenia budżetu)
 • [2022-01-13 15:15:42]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie uchwały WPF)
 • [2021-11-30 08:22:01]Magdalena ŻebrowskaDodanie uchwał nr RIO.IV-0120-343/21,nr RIO.IV-0120-344/21,nr RIO.IV-0120-345/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 19.11.2021 r.

Banery/Logo